Kireç taşından çimento üretiminden kaynaklanan atık gazlar