Kireçtaşı Ocağının Tür Bileşimi ve Dağılımı Üzerindeki Etkisine İlişkin Makaleler