Kireçtaşı Ocağında Enerji Santrali Türbin Jeneratör Temeli