Madencilik mineralojisi ve metalürjik operasyonda mineral işleme prosesleri ile tanımlayın