Madencilik sektörüyle ekonomiyi istikrara kavuşturmak