Manganez madeni işleme hattı için ekonomik tasarruf