Pakistan da demir cevheri için küçük doğrudan indirgeme yönteminin maliyeti