Pakistan da kömür madenciliği için yer altı radarı mevcudiyeti