Sömürge Öncesi Afrika Sırasında Madencilik ve Endüstriyel Gelişmede Karşılaşılan Sorunlar