Sa da Madencilik Sektöründe Millileştirmenin Dezavantajları